Chào mừng đến với Trang hỗ trợ - JoyMi Entertainment

Để sắp xếp các yêu cầu và hỗ trợ người dùng tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống Ticket. Mỗi yêu cầu hỗ trợ được gán một Ticket duy nhất mà bạn có thể dùng để theo dõi các phản hồi trực tuyến. Chúng thôi cung cấp đầy đủ nội dung và lịch sử của các Ticket. Bạn cần một tài khoản với địa chỉ Email hợp lệ để được hỗ trợ.

Tạo Ticket

Tạo Ticket

Gửi yêu cầu của bạn, vui lòng chi tiết hoá yêu cầu để được hỗ trợ tốt nhất. Tạo Ticket yêu cầu đăng nhập.

Xem Tickets

Xem Tickets

Xem các Tickets của bạn. Chúng tôi lưu trữ và cung cấp tất cả các yêu cầu trước đây của bạn

Please Wait!

Please wait... it will take a second!